Cestovný pas pre deti - čo treba na jeho vybavenie a aké sú poplatky?

Cestovný pas pre deti - čo treba na jeho vybavenie a aké sú poplatky?
 • 30.05.2023
 • Lenka Biba Slovak

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. 

Dieťa cestujúce v rámci krajín Európskej únie môže cestovať na cestovný pas alebo občiansky preukaz. O vydanie cestovného pasu je možné požiadať kedykoľvek, aj v čase platnosti skôr vydaného cestovného pasu. Nie je preto potrebné čakať až do vypršania časovej platnosti.

O vydanie cestovného pasu môžete požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov – nie len v mieste podľa trvalého alebo prechodného pobytu.

Cestovný pas pre deti

Požiadať o vyhotovenie cestovného pasu dieťaťa mladšieho ako 15 rokov môže:

 • jeho zákonný zástupca (rodič),
 • prípadne osoba, ktorej je dieťa zverené do osobnej starostlivosti,
 • štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, 
 • pestún,
 • budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť,
 • poručník alebo
 • opatrovník.

Dieťa, ktorému má byť vydaný cestovný pas alebo náhradný cestovný doklad, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomné. 

Odporúčame: Letná dovolenka s deťmi - toto NEZABUDNITE zbaliť so sebou!

Vybavenie pasu

Cestovný pas je druh cestovného dokladu, ktorým sa preukazuje jednak totožnosť, ako aj štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade.

Ak plánujete cestu do zahraničia, pred vycestovaním je potrebné skontrolovať si dobu platnosti cestovného pasu, pretože niektoré krajiny vyžadujú, aby bol cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Cestovný pas sa vydáva dieťaťu:

 • mladšiemu ako 6 rokov – s platnosťou na 2 roky,
 • mladšiemu ako 16 rokov – s platnosťou na 5 rokov,
 • staršiemu ako 16 rokov – s platnosťou na 10 rokov.

Čo treba na vybavenie pasu?

Pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa si pripravte nasledovné doklady:

 • rodný list dieťaťa – ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou,
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby – ktorá požiada o vydanie cestovného pasu dieťaťa,
 • správny poplatok – za vydanie cestovného pasu. 

Ak sú rodičia maloletého dieťaťa rozvedení alebo nie sú zosobášení, obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva. Keďže rodičovi možno obmedziť alebo odoprieť výkon rodičovských práv iba na základe rozhodnutia súdu, preto, ak nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, vybavovať cestovný pas môže ktorýkoľvek z rodičov, pričom nepotrebuje na to súhlas druhého rodiča.

Ak vybavujete cestovný pas pre dieťa, je nutné, aby sa dieťa dostavilo k podaniu žiadosti s vami, pretože:

 • pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa,
 • odtlačky prstov sa snímajú len deťom starším ako 12 rokov,
 • podpisujú sa len tie deti, ktoré sú už schopné sa podpísať – približne od začiatku školskej dochádzky.

Cestovný pas dieťaťa môže vyzdvihnúť len rodič alebo osoba, ktorá požiadala o vydanie dokladu, a to v mieste podania žiadosti. Táto osoba sa NEMÔŽE dať zastupovať.

Neprehliadnite: TikTok a "blackout challenge" - v Čechách na následky plnenia tejto výzvy zomrel 11-ročný chlapec. Žiaľ, nejde o prvý takýto prípad

Koľko stojí cestovný pas?

Dieťa do 6 rokov:

 • do 30 dní – 8 €
 • do 10 pracovných dní – 16 €
 • do 2 pracovných dní – 24 €

Dieťa od 6 do 16 rokov:

 • do 30 dní – 13 €
 • do 10 pracovných dní – 26 €
 • do 2 pracovných dní – 39 €

Dieťa nad 16 rokov:

 • do 30 dní – 33 €
 • do 10 pracovných dní – 66 €
 • do 2 pracovných dní – 99 €

Zvýšený správny poplatok môžete zaplatiť pri strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu.

 • Pri prvej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti – dvojnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri druhej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti – päťnásobok príslušnej sadzby.
 • Pri tretej a ďalšej strate, odcudzení alebo poškodení cestovného pasu v dobe jeho platnosti – desaťnásobok príslušnej sadzby.

Užitočná rada na záver

Ak vaše dieťa ide do zahraničia bez vás – napríklad na dovolenku so starými rodičmi, odporúča sa, aby ste im dali na to písomný súhlas (súhlas zákonného zástupcu).

Niektoré krajiny takýto súhlas môžu vyžadovať, preto sa pred cestou o tom radšej informujte na príslušnom zastupiteľskom úrade štátu, ktorý vám zároveň odporučí aj to, v akej forme a jazyku je potrebné súhlas napísať.

Zároveň sa nezabudnite informovať, či musí byť podpis úradne overený notárom, alebo stačí len „obyčajný“ písomný súhlas rodiča.


 • Pred komentovaním musíte byť prihlásený!

 • Nie ste ešte zaregistrovaný?

Pre zapojenie sa do diskusie alebo súťaže je potrebné mať u nás na webe registráciu a byť prihlásený. Pokiaľ registráciu nemáte, vytvoríte si ju - TU.
A následne sa stačí prihlásiť a odpovedať na súťažnú otázku.

0 komentárov

Návrat hore
Autor článku

Čo čítajú ostatní